Sura 106: Quraish (Den Quraiska Stammen)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Detta borde uppskattas av Quraish.

2. Precis som de uppskattar vinterns och sommarens karavaner.

3. De ska dyrka Herren av denna helgedom.

4. För Han är Den som matade dem efter hunger och gav dem trygghet efter fruktan.

 

Läs sura 107