Sura 88: Överväldigande (Al-Ghaasheyah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Är ni medvetna om det Överväldigande?

2. Ansikten, den dagen, kommer att vara vanärade.

3. Utarbetade och utmattade.

4. Plågade i ett flammande Helvete.

5. Drickande från en glödande källa.

6. De kommer inte att ha någon mat, förutom av den värdelösa sorten.

7. Aldrig ger den näring, eller mättar någon hunger.

8. Andra ansikten kommer att vara fulla av glädje den dagen.

9. Nöjda med sitt verk.

10. I ett upphöjt Paradis.

11. I det hörs inget nonsens.

12. I det flyter en bäck.

13. I det finns luxuösa möbler.

14. Och drycker som gjorts åtkomliga.

15. Och kannor på rader.

16. Och mattor överallt.

17. Varför reflekterar de inte över kamelerna och hur de skapats?

18. Och skyn, och hur den är upphöjd.

19. Och bergen, och hur de konstruerats.

20. Och jorden, och hur den byggts.

21. Du ska påminna, för ditt uppdrag är att leverera denna påminnelse.

22. Du har ingen makt över dem.

23. Vad gäller de som vänder sig bort och inte tror.

24. Kommer GUD att överlämna dem till det stora straffet.

25. Till oss återvänder de slutligen.

26. Därefter kommer vi att ställa dem till svars.

 

Läs sura 89