Sura 71: Noak

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vi sände Noak till sitt folk: ”Du ska varna ditt folk innan de drabbas av ett smärtsamt straff.”

2. Han sa, ”O mitt folk, jag är en bekräftande varnare till er.

3. ”För att varsko er om att ni ska dyrka GUD, vörda Honom och lyda mig.

4. ”Han kommer då att förlåta er era synder och ge er uppskov under en förutbestämd tid. Utan tvivel, kan GUDs avtalade möte aldrig skjutas upp, när tiden väl är inne, om ni bara visste.”

5. Han sa, ”Min Herre, jag har bjudit in mitt folk natt och dag.

6. ”Men min inbjudan ökade bara deras motvilja.

7. ”Varje gång som jag bjöd in dem till att förlåtas av Dig, satte de sina fingrar i sina öron, täckte sig själva med sina kläder, insisterade och blev arroganta.

8. ”Sedan bjöd jag in dem offentligt.

9. ”Därefter predikade jag högt för dem och talade till dem privat.

10. ”Jag sa, ’Be er Herre om förlåtelse; Han är Förlåtande.

11. ”’Han kommer då att ösa generöst med regn över er.

12. ”’Och förse er med pengar och barn, fruktträdgårdar och bäckar.'”

13. Varför skulle ni inte sträva för att vörda GUD?

14. Han är Den som skapade er i faser.

15. Inser ni inte att GUD skapade sju universum i skikt?

16. Han formgav månen däri för att vara ett ljus och placerade solen för att vara en lampa.

17. Och GUD lät er spira från jorden som plantor.

18. Sedan återför Han er till den och Han kommer säkerligen att föra er ut.

19. GUD gjorde jorden beboelig för er.

20. Så att ni ska kunna bygga vägar däri.

21. Noak sa, ”De trotsade mig och följde de som var ännu mer korrumperade när de välsignats med pengar och barn.

22. ”De smed hemska planer.

23. ”De sa, ’Överge inte era gudar. Överge inte Wadd, Suwaa’, Yaghouth, Ya’ooq och Nasr.’

24. ”De vilseledde många. Därför, låt de onda falla djupare ner i förlust.”

25. På grund av deras synder dränktes de och anvisades helveteselden. De fann inga hjälpare för att skydda dem mot GUD.

26. Noak sa också, ”Min Herre, lämna inte en enda icke troende kvar på jorden.

27. ”För om Du låter dem vara kvar, kommer de bara vilseleda dina tjänare och inte föda fram någonting annat än onda icke troende.

28. ”Min Herre, förlåt mig och mina föräldrar och alla som kommer in i mitt hem som troende och alla troende män och kvinnor. Men ge inte de icke troende någonting annat än utplåning.”

 

Läs sura 72