Sura 54: Månen (Al-Qamar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Timmen har kommit närmare, och månen har klyvts.*

*54:1 Detta viktiga tecken om att världens ände 
närmar sig inträffade 1969, 
då människor landade på månen och förde med sig bitar 
av månen tillbaka till jorden. 
Samtidigt uppenbarades gradvis Guds matematiska mirakel 
i Koranen. Traditionells Muslimer opponerade sig emot det, eftersom det avslöjade det bedrägliga i deras seder 
(Appendix 25).

2. Därefter såg de ett mirakel; men de vände sig bort och sa, “Gammal magi.”

3. De trodde inte, följde sina åsikter, och höll fast vid gamla traditioner.

4. Tillräckligt med varningar har levererats för att varna dem.

5. Stor visdom; men alla varningar har varit förgäves.

6. Ignorera dem; den dagen kommer, då utroparen kommer att kungöra en fruktansvärd katastrof.

7. Med ögonen förödmjukade, kommer de ut ur gravarna som skingrade gräshoppor.

8. När de besvarar utroparen, kommer de icke troende att säga, “Detta är en svår dag.”

9. Noaks folk trodde inte före dem. De trodde inte på vår tjänare och sa, “Tokig!” Han förföljdes.

10. Han bad till sin Herre, “Jag är förtryckt; ge mig seger.”

11. Vi öppnade skyns portar, hällande regn.

12. Och vi lät strömmar flöda upp ur jorden. Vattnen möttes för att verkställa ett förutbestämt beslut.

Arken

13. Vi bar honom på en vattenfarkost, gjord av stockar och rep.

14. Den färdades under våra vaksamma ögon; en belöning för en som förkastats.

15. Vi gjorde det till en tankeställare. Vill någon av er lära er?

16. Hur fruktansvärt var inte Mitt straff efter varningarna!

17. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

18. `Ãd misstrodde. Till följd därav, hur hemskt var inte Mitt straff efter varningarna.

19. Vi sände våldsamma vindar över dem, på en dag med oupphörligt elände.

20. Det kastade runt människorna som om de vore vissna palmträdstammar.

21. Hur hemskt var inte Mitt straff efter varningarna!

22. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

23. Thamûd avvisade varningarna.

24. De sa, “Ska vi följa en av oss; en människa? Då kommer vi att gå vilse, och hamna i Helvetet.

25. “Kom budskapet ner till honom i stället för oss? Han är en uppenbar lögnare.”

26. I morgon kommer de att få veta vem den uppenbara lögnaren är.

27. Vi sänder kamelen som ett test för dem. Betrakta dem och ha tålamod.

28. Informera dem om att vattnet ska fördelas mellan dem; (kamelen) ska tillåtas dricka på dagen som anvisats henne.

29. Men de övertalade sin vän att döda (kamelen), och han lydde.

30. Följaktligen, hur hemskt var inte Mitt straff! De har varnats.

31. Vi sände en stöt emot dem, varpå de blev som skördat hö.

32. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

33. Lots folk avvisade varningarna.

34. Vi öste stenar över dem. Endast Lots familj räddades vid gryningen.

35. Vi välsignade honom och hans familj; på så sätt belönar vi de tacksamma.

36. Han varnade dem om vårt straff, men de hånade varningarna.

37. De förhandlade med honom om hans gäster; vi förblindade dem. Utstå Mitt straff; ni har blivit varnade.

38. Tidigt nästa morgon träffades de av ett förödande straff.

39. Utstå Mitt straff; ni har blivit varnade.

40. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?

41. Faraos folk varnades.

42. De förkastade alla våra tecken. Följaktligen straffade vi dem som en Allsmäktig, Allrådande bör.

43. Är de icke troende ibland er bättre än de andra som inte tror? Har ni friats av skriften?

44. Kanske tror de, “Vi kommer att segra.”

45. De kommer alla att besegras; de kommer vända sig om och fly.

46. Timmen inväntar dem, och Timmen är mycket värre och mer smärtsam.

47. Utan tvivel, är de skyldiga på avvägar, och kommer att hamna i Helvetet.

48. De kommer att släpas in i Helveteselden, med tvång. Utstå straffets vånda.

49. Allt vi skapat är exakt uppmätt.

50. Våra befallningar utförs inom ett ögonblick.

51. Vi utplånade era gelikar. Vill någon av er lära er?

52. Allt de gjorde finns nerskrivet i skrifterna.

53. Allt, litet eller stort, finns dokumenterat.

54. De rättfärdiga har säkerligen förtjänat trädgårdar och bäckar.

55. I en position av ära, hos en Allsmäktig Kung.

 

Läs sura 55