Sura 51: Drivare av Vindarna (Al-Dhãreyãt)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. De blåsande vindarna.

2. Bärande regn.

3. Bringande provianter.

4. Fördelar dem som beordrats.

5. Det som lovats er kommer säkerligen att ske.

6. Domedagen är oundviklig.

7. Trots den perfekt skapade skyn.

8. Fortsätter ni att tvista om sanningen.

9. Avviker från den, gör de som avviker.

10. Ve de som förvanskar.

11. De är fullständigt beaktningslösa i sitt famlande.

12. De ifrågasätter Domedagen.

13. Dagen de presenteras för elden.

14. Smaka på straffet; detta är vad ni brukade utmana.

15. De rättfärdiga har förtjänat trädgårdar och bäckar.

16. De får sin Herres belöningar, för de brukade vara gudfruktiga.

17. Sällan sov de hela natten.

18. Vid gryningen, bad de om förlåtelse.

19. En del av deras pengar avsattes för tiggaren och de behövande.

20. Jorden är full av tecken för de övertygade.

21. Och inuti er själva; kan ni se?

22. I himlen finns er försörjning och allt som utlovats er.

23. Vid himlarnas och jordens Herre, det är lika sant som det faktum att ni talar.

24. Har ni lagt märke till berättelsen om Abrahams ärbara gäster?

25. De besökte honom med orden, ”Frid.” Han sa, ”Frid vare med er, främlingar!”

26. Han bad sin familj tillreda en fet kalv.

27. När han erbjöd dem den, påpekade han, ”Äter ni inte?”

28. Han hyste rädsla för dem. De sa, ”Var inte rädd” och lämnade goda nyheter om en kunnig son.

29. Hans fru blev förvånad. Beaktande sitt skrynkliga ansikte: ”Jag är en steril gammal kvinna.”

30. De sa, ”Så sa er Herre. Han är den Visaste, den Allvetande.”

31. Han sa, ”Vad ska ni göra, O budbärare?”

32. De sa, ”Vi har utsänts till kriminella människor.

33. ”Vi kommer att ösa stenar av lera över dem.

34. ”Som markerats av er Herre för de som överträder.”

35. Sedan räddade vi alla som trodde.

36. Vi fann bara ett hus med underkastade däri.

37. Vi gjorde det till en tankeställare för de som fruktar det smärtsamma straffet.

38. I Moses (finns en lärdom). Vi sände honom till Farao med tydliga bevis.

39. Men han vände sig bort i arrogans och sa, ”Magiker eller tokig.”

40. Följaktligen straffade vi honom och hans trupper. Vi kastade honom i havet och det var hans fel.

41. I ’ Äd (finns en lärdom). Vi sände en förödande vind över dem.

42. Allt i dess väg förstördes totalt.

43. I Thamûd (finns en lärdom). De blev tillsagda, ”Njut temporärt.”

44. De gjorde uppror mot sin Herres befallning. Följaktligen träffades de av blixten när de såg på.

45. De kunde aldrig resa sig, ej heller fick de någon hjälp.

46. Och Noaks folk innan dess; de var onda människor.

"Teorin om Universums Expansion" Bekräftas

47. Vi konstruerade skyn med våra händer och vi kommer fortsätta att expandera det.

48. Och vi gjorde jorden beboelig; en perfekt design.

49. Vi skapade allting i par (manligt och kvinnligt), så att ni ska kunna ta er i akt.

50. Ni ska fly till GUD. Jag har sänts av Honom till er som en tydlig varnare.

51. Sätt inte upp någon annan gud vid sidan av GUD. Jag har skickats av Honom till er som en tydlig varnare.

52. Alltid när en budbärare kom till de tidigare generationerna, sa de, ”Magiker,” eller, ”Tokig.”

53. Hade de en överenskommelse med varandra? De är sannerligen överträdare.

54. Du får ignorera dem; du kan inte klandras.

55. Och påminn, för påminnelsen hjälper de troende.

Syftet med Vår Existens

56. Jag skapade inte jinnerna och människorna förutom för att dyrka endast Mig.

57. Jag behöver ingen försörjning från dem, ej heller behöver Jag dem för att mata Mig.

58. GUD är Försörjaren, Besittaren av all makt, den Oberoende.

59. De som överträder har gjort sig skyldiga till samma öde som sina tidigare gelikar; de borde inte utmana.

60. Ve dem som inte trodde, från dagen som inväntar dem.

 

Läs sura 52