Sura 104: Baktalaren (Al-Humazah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Sura 104: Baktalaren (Al-Humazah)

1. Ve varenda baktalare, förtalare.

2. Han samlar pengar på hög och räknar dem.

3. Som om pengar kommer att göra honom odödlig.

4. Aldrig; han kommer att kastas in i Förödaren.

5. Vet du vad Förödaren är för något?

6. Guds flammande Helvete.

7. Det bränner dem utan och innan.

8. De kommer att vara instängda däri.

9. I utsträckta kolonner.