Sura 104: Baktalaren (Al-Humazah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Ve varenda baktalare, förtalare.

2. Han samlar pengar på hög och räknar dem.

3. Som om pengar kommer att göra honom odödlig.

4. Aldrig; han kommer att kastas in i Förödaren.

5. Vet du vad Förödaren är för något?

6. Guds flammande Helvete.

7. Det bränner dem utan och innan.

8. De kommer att vara instängda däri.

9. I utsträckta kolonner.

 

Läs sura 105