Sura 68: Pennan (Al-Qalam)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. NuN,* pennan och vad de (människorna) skriver.

*68:1 "NuN" är unik bland Koranens mirakulösa initialer. Se Appendix 1.

2. Du har fått en stor välsignelse från din Herre; du är inte tokig.

3. Du har fått en väl förtjänt belöning.

4. Du är välsignad med en stark moralisk karaktär.

5. Du kommer att se och de kommer att se.

6. Vilka av er som är fördömda.

7. Er Herre är fullt medveten om de som avvek från Hans väg och Han är fullt medveten om de som är vägledda.

8. Lyd inte de som förkastar.

9. De vill att du ska kompromissa, så att de också kan kompromissa.

10. Lyd inte alla lågt stående bedyrare.

11. En förtalare, som pratar bakom ryggen.

12. Som förbjuder välgörenhet, överträder, syndar.

13. Otacksam och snål.

14. Trots att han hade tillräckligt med pengar och barn.

15. När våra uppenbarelser reciteras för honom, säger han, ”Sagor från det förflutna!”

16. Vi kommer att märka hans ansikte.

17. Vi har testat dem som vi testade ägarna av trädgården, som svor att de skulle skörda på morgonen.

18. De var så tvärsäkra.

19. En passerande (storm) från er Herre korsade den medan de sov.

20. På morgonen, var den bar.

21. De ropade på varandra på morgonen.

22. ”Låt oss bärga skörden.”

23. På vägen dit anförtrodde de sig åt varandra.

24. Att från och med nu, skulle ingen av dem vara fattig.

25. De var så fullständigt säkra på sin skörd.

26. Men när de såg den, sa de, ”Vi hade så fel!

27. ”Nu har vi ingenting!”

De Skulle Ha Sagt: "Om Gud Vill."

28. De rättfärdiga ibland dem sa, ”Om ni bara hade prisat (Gud)!”

29. De sa, ”Prisad vare vår Herre. Vi har överträtt.”

30. De började klandra varandra.

31. De sa, ”Ve oss. Vi syndade.

32. ”Må vår Herre bevilja oss en bättre. Vi ångrar oss inför vår Herre.”

33. Sådan var vedergällningen. Men straffet i Livet Efter Detta är mycket värre, om de bara visste.

34. De rättfärdiga har förtjänat, hos sin Herre, lycksalighetens trädgårdar.

35. Ska vi behandla de Underkastade som de kriminella?

36. Vad är det för fel på er logik?

37. Har ni en annan bok som ni upprätthåller?

38. I den, hittar ni allt ni önskar er?

39. Eller har ni fått högtidliga löften från oss, som beviljar er allt ni önskar er på Återuppståndelsens Dag?

40. Fråga dem, ”Vem garanterar detta för er?”

41. Har de idoler? Låt deras idoler hjälpa dem, om de är sanningsenliga.

42. En dag kommer de att avslöjas och de kommer anmodas att falla ned i prostrering, men kommer inte att kunna det.

43. Med kuvad blick, kommer förödmjukelse att överhölja dem. De inbjöds till att falla ned i prostrering när de var fullt kapabla.

44. Så, låt Mig ta itu med de som förkastar denna Hadith; vi kommer att föra dem bakom ljuset, på ett sätt de aldrig uppfattar.

45. Jag kommer att ge dem tillräckligt med rep; Min planering är formidabel.

46. Ber du dem om pengar, så att de belastas av avgiften?

47. Känner de till framtiden? Har de den dokumenterad?

48. Du ska ihärdigt hålla ut med att utföra din Herres befallning. Var inte som (Jonas) som ropade från fiskens insida.

49. Vore det inte för hans Herres nåd, skulle han ha kastats upp i öknen som en syndare.

50. Men hans Herre välsignade honom och gjorde honom rättfärdig.

51. De som inte trodde, visar sitt hån i sina ögon när de hör budskapet och säger, ”Han är tokig!”

52. I själva verket, är det ett budskap till världen.

 

Läs sura 69