Ett Islamiskt samhälle

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Ett Islamiskt Samhälle

En nation som upprätthåller GUDs lagar garanteras anseende bland världens nationer, seger, framgång, och lycka (10:62-64, 16:97, 24:55, 41:30-31). Å andra sidan, ådrar sig en nation som kränker GUDs lagar ett miserabelt liv (20:124). En nation som upprätthåller GUDs lagar garanteras bli en mäktig nation. Detta är inte bara en idealistisk dröm; eftersom Gud har absolut kontroll (10:61), är Hans garantier och löften utförda.

Läs mer:

Appendix 36

Appendix 37