Kvinnor i Islam har rättigheter

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Kvinnor i Islam har rättigheter

Noha Ragab

Kvinnors status i Islam en av de mest missförstådda och felaktigt porträtterade frågorna i västvärlden. Vi kan undersöka varför lite senare. Först är en snabb introduktion om kvinnans egentliga status i Islam i sin ordning.

Innan vi diskuterar frågor relevanta för kvinnans sociala status, fundera på den ursprungliga skapelsen av kvinnan, som den framställs i Koranen, vilket inte instämmer med åsikten att Eva skapades från Adams krokiga revben, och därför har en lägre status: ”O människor, rätta er efter er Herre; Den som skapade er från en varelser, och skapade från den dess maka, och spred sedan många män och kvinnor från de båda. Ni ska beakta Gud, vid vilken ni svär, och ta hänsyn till föräldrarna. Gud vakar över er.” (Koranen 4:1) Denna vers visar att ett kön inte är överlägset det andra. Detta sätter tonen för kvinnors status i Islam.

Konceptet med jämlikhet mellan könen i Islam betonas genom att inget kön är överlägset det andra. Det kom vid en tid då det var nödvändigt att upphöja kvinnors förnedrande status och ge dem samma rättigheter som män. Kvinnors jämlikhet i Islam är uppenbar genom de lagliga rättigheter utan motstycke, som ges dem i den monoteistiska religionen definierad i Koranen. Beakta exempelvis kvinnors rättigheter vad gäller äktenskap och skilsmässa. Både män och kvinnor har samma rätt till att ingå äktenskap och att upplösa det genom skilsmässa. För att ingå äktenskap måste båda parter vara överrens. Det måste finnas kärlek mellan parterna, och en hemgift måste betalas. Olikt en Kristen kvinna, kan en kvinna i Islam skilja sig från sin man när hon än känner sig orättvist behandlad av sin man, eller helt enkelt är olycklig med sin man. En av äktenskapets byggstenar är ömsesidig repsekt. Båda parter har skyldigheter och rättigheter, rättvist.

Vad gäller sociala rättigheter, har Islam alltid förstått den viktiga roll som kvinnor fyller i samhället. De ges frihet att sträva efter vilket jobb de än vill ha, inklusive politiska positioner. Både i det förflutna och idag har kvinnor i Islamiska samhällen nått politiska höjder som inte kan mätas med de flesta ”framskridna” västerländska nationerna. Som exempel kan nämnas att Muslimska kvinnor lett två Islamiska länder: Benazir Bhutto tjänade som premiärminister av Pakistan och var en stark ledare. Turkiet leddes också av en Muslimsk kvinna, Tansu Ciller, som valdes till premiärminister 1993. I U.S.A. har det aldrig funnits en kvinnligt president.

Dessa är bara en del av alla fakta. Varför porträtteras då Islam som en religion som förtrycker kvinnor och sätter dem i en lägre position än män? En del av det är säkert tack vare den stereotypa bild av Muslimska kvinnor som framställs i media. Ett bra exempel här är filmen; ”Inte Utan Min Dotter.”

Det är emellertid också så, att i många ”så-kallade” Muslimska länder, beviljas inte kvinnor sina av Gud givna rättigheter. Detta är inte Islams fel, utan i stället felet tillhörande människor som påstår sig följa Islam trots att de inte gör det.

I stället för att följa Guds ord i Koranen, följer de påhittade religiösa lagar, aldrig auktoriserade av Gud, som kallas Hadith och Sunna. Det är i dessa böcker som de finner stöd för alla de avvikelser de ansvarar för från Guds sanna religion, som den presenteras i Koranen.

Många av de seder och lagar i ”Islamiska” länder har avvikt helt från Islams ursprung. De baserar i stället sin religion som de kallas Islam på kulturella och traditionella seder som antagits i dessa samhällen. Som exempel kan nämnas att i Saudi Arabien får kvinnor inte köra bil, enligt lag. Denna lag, i ett land som säger sig hämta sina lagar från Islamisk lag, dvs Koranen, är helt och hållet ett påhitt av Saudis monarki. Denna hemska regel, liksom en hel uppsjö med andra regler, är rester av gamla förislamiska stamtraditioner, där kvinnor inte hade samma rättigheter som män. Som exempel kan också nämnas att i en del ”Islamiska” länder är många civilrättsliga lagar kvar sedan de påtvingades dem under den Europeiska kolonisationen av dessa länder. Många av de civilrättsliga lagarna som dikterar personliga och familjerättsliga föreskrifter i Egypten, är exempelvis direkt baserade på Fransk lag. Därav kan en Egyptisk man skilja sig mycket lättare från sin fru än vad hon kan skilja sig från honom. Följaktligen måste kvinnor ofta genomlida långa och dyra domstolsförhör och procedurer, och måste bevisa att de behandlats dåligt av sina män innan de beviljas skilsmässa. Ofta fastställs lagar i Mellanöstern av män, som bara tar bitar här och där av Islamisk lag och kombinerar dem med andra lagar som baseras på kulturella och utländska seder.

Kvinnors status i Islam är en av jämlikhet och ära. Olyckligtvis, i den tid vi lever i nu, finns det inga sant Islamiska nationer, trots att det finns många samhällen där majoriteten invånare kallar sig själva för Muslimer.

[Denna artikel modifierades ngt för denna sida.]