APPENDIX 33

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 33 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Varför Skickade Gud En Budbärare Nu?


Som fastställt i 3:81, och i Appendix 2, har Gud skickat en budbärare för att förena de budskap som levererats av alla profeter, rena dem, och förena den till en religion: Islam. Tiden är verkligen mogen för uppfyllandet av denna viktiga profetia, av följande orsaker:

1. Judendomen, Kristendomen, och Islam har förvanskats till oigenkännlighet.

2. Alla GUDs budskap har levererats: Koranen är det Sista Testamentet.

3. Mer än 90% av alla människor som ämnats leva i denna värld, har fortfarande inte kommit. Som illustrerats i Introduktionen, Sidan xiii, är antalet människor som levt på denna jord sedan Adams tid, endast en femtondel av den totalt planlagda mänskliga befolkningen.

Judendomen

Det bästa sättet att illustrera dagens korrupta Judendom, hittar man i böcker av en känd Rabbi; Harold S.Kushner. I hans bestseller NÄR DÅLIGA SAKER HÄNDER BRA MÄNNISKOR; Avon Books, 1981, gör Rabbi Kushner följande påståenden:

…., det är bäst för oss att ta denna värld så allvarligt vi kan om det visar sig att det är den enda värld vi någonsin kommer att ha, och söka mening och rättvisa här. (Sidan 29)

Dåliga saker händer bra människor i den här världen, men det är inte Gud som vill det. Gud skulle vilja att människor får vad de förtjänar, men Han kan inte alltid ordna det. (Sidan 42).

Gud sträcker sig inte ner för att avbryta naturlagarnas verk, för att skydda de rättfärdiga från skada. Detta är ett andra område i vår värld som gör att dåliga saker händer bra människor, och Gud förorsakar inte detta och kan inte stoppa det. (Sidan 58).

Gud kan inte göra allting, men Han kan göra vissa viktiga saker. (Sidan 113)

Vi kan inte be Honom göra oss immuna mot sjukdomar, för Han kan inte göra det. (Sidan 125).

Jag inser Hans begränsningar. Han är begränsad till vad Han kan göra av naturlagen, och av evolutionen av den mänskliga naturen och mänsklig moralisk frihet. (Sidan 134)

Kristendomen

Om Jesus skulle komma tillbaka till livet idag, skulle de Kristna korsfästa honom. Enastående Kristna lärda har nått solida slutsatser om att dagens Kristendom inte har någonting med Jesus att göra, och att dess lära fullständigt förstördes vid den ökända konferensen i Nicene (325 e.Kr.). Se MYTEN OM GUD FÖRKROPPSLIGAD, Westminster Press, Philadelphia, 1977.

Islam

Om Muhammed skulle komma tillbaka till denna världen, skulle “Muslimerna” stena honom till döds. Religionen som de följer idag har ingenting att göra med det Islam som Abraham och Muhammed predikade. Allting som “Muslimerna” gör är fel; Första Pelaren (Shahaadah), böneropet (Azan), tvagningen (Wudu), de dagliga Salat bönerna, välgörenheten Zakat, Hajj, och alla andra seder i Islam (Se Appendix 2, 13, & 15).

“En religion Aldrig Auktoriserad av Gud” (42:21)

Till vilken grad Islam förvanskats, illustreras i följande tabell:

Påhitt Kränkta Koraniska Principer
Hadith & Sunna 6:19, 38, 114; 7:1-3; 12:111; 17:46; 31:6; 45:6; 69:38-47; plus mer.
Att döda alla de anser vara avfällingar 2:256; 4:90; 10:99; 18:29; 88:21-22.
Grymt rättssystem:

    Skära handen av tjuven
    Stena äktenskapsbryterskan till döds
    Döda alla som inte iakttager Salat och
    Döda den som dricker alkohol för 4:e gången

5:38, 12:31.
4:25, 24:2.
2:256, 18:29.
2:256, 18:29.
Förbjuda kvinnor med mens från att dyrka 2:222
Förbjuda kvinnor från Fredagsbönen 62:9
Idolisera Muhammed mot hans vilja:

    genom att kalla honom “den mest ärbare budbäraren”     genom att påstå att han var ofelbar

    genom att göra hans grav till en “Helig Moské”
    genom att påstå att han har makt att medla

    genom att hitta på en oförsvarlig historia om hans     uppstigning till himlen på en häst, i ljusets hastighet, där     han övertalade Gud om att inte förordna 50 Salat böner. I     ljusets hastighet skulle han fortfarande vara resande på     fot i Vintergatan.
    Genom att lägga till hans namn i Salat bönerna & Azan
    Genom att lägga till hans namn i Islams Första Pelare

2:285.
4:79; 9:117; 17:73-74; 33:37; 40:66, 66:1; 80:1-10; 93:7.
2:149-150.
2:48, 123, 254; 6:70, 94; 7:53; 10:3; 39:44; 43:86; 74:48.

17:1; 53:1-18.
20:14; 72:18.
3:18; 37:35; 39:45

Förolämpa Muhammed genom att skildra honom som en
    brutal och ond man:

    de påstår att han tryckte ut människors ögon
    de påstår att han hade sexuell potens motsvarande 30 män

3:159; 68:4.
18:110; 25:20.
Tillintetgör det faktum att Muhammed var den sista profeten
    genom att påstå att Jesus kommer tillbaka till denna värld.
    Det gör Jesus till den sista profeten.
33:40
De påstår att Muhammed var analfabet, ointelligent. se Appendix 28.
Ett absurt dietiskt system, men massor av förbud 6:145-150; 16:115,116 
Ändra på Heliga Månaderna 9:37.
Försumma välgörenheten (Zakat) genom förvanskning 6:141, Appendix 15.
Förtryck av kvinnor och tvinga dem till att bära slöjor och
    oresonlig klädsel; och beröva dem all rätt i äktenskap,
    skilsmässa, arv, o.s.v.
2:228; 3:195; 4:19,32; 9:71.
Förolämpa kvinnor genom att införa “om en apa, hund, eller
    kvinna går förbi en person som ber, är hans bön
    tillintetgjord” (Hadith)
 
Påhitt av många regler om allt från hur man tvättar sig för bön,
    hur man ber, hur man sover, hur man klipper naglarna
2:67-71; 5:101; 42:21.
Förbud av guld och silke för män 5:48-49; 7:31-32.
Förbud av musik och konst 7:32; 34:13; 42:21. 
Förlöjligar Islam genom att påstå att jorden byggdes på
toppen av en gigantisk val (79:30; Ibn Kathir, 1200 e.Kr. &
Ben Baz, 1975 e.Kr.)
79:30;

Detta är endast en bråkdel av alla exempel på alla de kränkningar som dagligen begås av “Muslimerna.” Det är därför som Gud har skickat Sin Budbärare av Förbundet nu.