Sura 78: Händelsen (Al-Naba’)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vad ifrågasätter de?

2. Den stora händelsen.

3. Som dem tvistar om.

4. Sannerligen, kommer de att få veta.

5. Med all säkerhet, kommer de att få veta.

6. Gjorde vi inte jorden beboelig?

7. Och bergen till stabilisatorer?

8. Och vi skapade er som makar (till varandra).

9. Vi skapade sömnen, så ni kan vila.

10. Vi gjorde natten till ett täcke.

11. Och dagen för att söka försörjningar.

12. Vi byggde sju universum ovan er.

13. Vi skapade en ljus lampa.

14. Från molnen sänder vi ner rinnande vatten.

15. För att producera frön och plantor med det.

16. Och olika fruktträdgårdar.

17. Beslutsdagen har fastställts.

18. Dagen då hornet blåses och ni kommer i klungor.

19. Kommer himlen att öppnas som portar.

20. Bergen kommer att avlägsnas, som om de vore en synvilla.

21. Gehenna är oundvikligt.

22. För de som överträder; kommer det att vara deras boning.

23. De stannar däri i evigheter.

24. De får aldrig uppleva svalka däri, eller någon dryck.

25. Endast ett inferno och bitter mat.

26. En rättvist bestraffning.

27. De trodde aldrig att de skulle ställas till svars.

28. Och förkastade fullständigt våra tecken.

29. Vi räknade allting i ett dokument.

30. Smaka på konsekvenserna; vi kommer endast att utöka ert straff.

31. De rättfärdiga har förtjänat en belöning.

32. Fruktträdgårdar och vindruvor.

33. Magnifika gemål.

34. Delikata drycker.

35. De kommer aldrig att höra något nonsens eller några lögner däri.

36. En belöning från er Herre; en riklig belöning.

37. Herre över himlarna och jorden och allting däremellan. Den Nådigaste. Ingen kan ändra på Hans beslut.

38. Den dagen kommer då Anden och änglarna kommer att stå på rad. Ingen kommer att tala förutom de som tillåts av den Nådigaste och de kommer endast att yttra vad som är rätt.

39. Sådan är den oundvikliga dagen. Låt den som vill ta tillflykt till sin Herre.

40. Vi har varnat er tillräckligt om ett nära förestående straff. Det är dagen då alla kommer att granska vad den åstadkommit och den icke troende  kommer att säga, ”O, jag önskar att jag vore stoft.”

 

Läs sura 79