Djur

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Innehåller 8 sidor 

Hundar: Utöver Traditionella Islam


Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen ”Dogs: Beyond Traditional Islam.”

Varför ser den så kallade Muslimska världen ner på hundar? Varför har traditionen gjort det så svårt att ha en hund i sitt hem? Varför skulle en ”Muslimsk” taxichaufför vägra tillåta en blind man och hans ledhund tillträde till hans taxi?

Hundar är Guds underbara varelser. De kommer människor mycket nära, de skyddar dem och tjänar dem, och detta har varit fallet nästan sedan Gud placerade människan på jorden. Är det då logiskt att tro, att Muhammed (eller någon annan budbärare) skulle placera förbud på dessa älskvärda varelser när Gud inte gör det?

Hur vet vi att Muslimer inte får vara nära hundar? Låt oss titta på Guds ord i Koranen. I berättelsen om människorna i grottan, i Sura 18, blir det tydligt att Gud ser hunden som en del av människans liv.

18:18 ”Man kunde tro att de var vakna, när de i själva verket sov. Vi vände dem till höger och till vänster sida, medan deras hund sträckte ut sina ben mitt ibland dem.”

Hadith påstår att änglar inte kommer in i ett rum där det finns hundar. Det skulle innebära att under de 309 åren människorna sov i grottan, så kom aldrig en ängel in i den. Ändå säger Gud, ”Vi vände dem…” Användandet av ordet ”vi” indicerar tydligt medverkandet av änglar. Det finns absolut ingen anledning att nämna hunden i denna historia, förutom för att göra det tydligt för kommande generationer att hundar tillåts leva bland människor, ”mitt ibland dem.”Och 18:22 visar klart och tydligt att hunden räknades tillsammans med de troende.

”Vissa sa, ”De var tre; deras hund den fjärde,” medan andra sa, ”Fem; deras hund den sjätte,” när de gissade. Andra sa, ”Sju,” och den åttonde var deras hund. Säg, ”Min Herre är den som bäst vet hur många de var.” Endast ett fåtal kände till det egentliga antalet. Argumentera därför inte med dem; låt dem bara hållas.”

Det finns Bibelböcker som inte inkluderas i alla Biblar. De känns vid av en del sekter, men inte av andra. Dessa kallas för ”de apokryfiska böckerna.” En sådan bok har titeln ”Tobit.” Det är en underbar berättelse. Den påminner mig om Luqmaan i Koranen. En troende man råder sin son att alltid dyrka Gud, att vara rättfärdig, att ge till välgörenhet och att aldrig ångra gåvan, att vara ödmjuk och rättvis i alla affärsangelägenheter. I denna bok Tobit, ger sig sonen, Tobias, av på en resa för att hjälpa sin far. Gud sänder en ängel med honom i skepnaden av en man, och kapitel 5 vers 16 säger;

”Så begav de sig och den unga mannens hund var med dem.”

lite senare i samma stycke

”Efter detta begav sig Tobias, prisande Gud för att Han gjort hans resa så framgångsrik…. Så de begav sig, och deras hund gick med bakom dem.”

Hunden nämns inte någon annan stans i hela berättelsen. Det är precis som med människorna i grottan. Det finns ingen anledning att nämna hunden alls, förutom för att visa att det är helt naturligt att få sällskap av sin hund. Gud förbjuder sannerligen inte detta.

Gud har gett hundar egenskaper som gör dem till perfekta sällskapsdjur och medhjälpare för människor. Det faktum att hundar tycker om att vara runt människor och att förnöja dem, gör det enkelt att föda upp dem med speciella särdrag, och att träna dem för flera olika underbara jobb. Hundar finns i alla former och storlekar. Från den lilla Chihuahuan som väger ca 1.5 kg till den stora St. Bernards hunden som kan uppnå en vikt på ca 100 kg. En del hundar är helt enkelt ämnade som sällskap för människor, och är små nog att bära omkring och att sitta i ditt knä. Vetenskapliga studier har visat att en människas blodtryck kan sänkas bara genom att klappa en hund. Så deras enkla vänskap är en gåva från Gud.

Utöver det har hundar ett stort antal olika färdigheter. Hundar vallar och vaktar får och boskap utomordentligt bra . En del hundar har en naturlig instinkt att beskydda. Polis och militär utnyttjar ofta denna egenskap, och använder sig av Schäfrar, Dobermans och Rotweilers i sitt arbete. Hundar är underbara att ha när det gäller att hitta någon/något och när det gäller räddningsoperationer. Detta har pågått i hundratals år, från den kända St.Bernards hunden som hittade människor som kommit bort i snön, och som lade sig ned hos dem för att hålla dem varma (de bar inte på en tunna konjak), till moderna tider, då de hjälper till att hitta överlevande efter ras.

Hundar har alltid deltagit i sportvärlden, som Koranen bekräftar i 5:4.

”De konsulterar dig om vad som är lagligt för dem; säg, ’lagligt för er är alla goda ting, inklusive det som tränade hundar och falkar fångar åt er. Ni tränar dem enligt Guds läror. Ni får äta vad de fångar åt er, och nämn Guds namn därpå. Ni ska iakttaga Gud. Gud är ytterst effektiv på att granska.”

Ändå, enligt Hadith, så måste allting som en hund rör vid tvättas sju gånger, och sista gången i jord. Det verkar inte vara i enlighet med Koranen som säger att vi får äta av det de fångar åt oss. Skulle den vackra fågeln som Retrievern stolt hämtar i sin mun tvättas sju gånger, och slutligen i jord? Det låter inte speciellt aptitretande.

Under sista tiden har människan kommit att behöva hunden mer för vänskap och ömhet, mer än någonting annat. Och av det har användandet av hundar som ögon, öron, armar och ben för de handikappade kommit. Att se en seende hund guida en blind person ner för en trafikerad gata eller genom ett packat köpcentra, är verkligen en inspirerande syn. Det ger frihet och oberoende som denna person aldrig annars skulle ha haft.

För en döv person kan en hörande hund tillåta honom eller henne leva ensam utan rädsla. Hunden kan läras upp att varsko sin ägare att dörren, telefonen, eller väckarklockan ringer, eller att brandvarnaren tjuter. Ett dövt par kan besvara sitt gråtande barn, för hunden kommer att varsko dem. Världen blir inte så skrämmande och de känner sig inte så ensamma, med en hund som hör åt dem.

För någon i rullstol, eller någon vars reumatism inte tillåter dem att böja sig eller lyfta, kan en hund förse så mycket hjälp och tröst. Det enkla med att plocka upp ett föremål man tappat tar vi för givet. Men för en handikappad person kan det innebära förödmjukelsen av att alltid behöva be om hjälp. Med en hjälphund vid sin sida, kan samma person uppnå oberoende och självkänsla. Hunden är glad över att hämta pennan eller nycklarna eller pillburken, även om den åker in under bordet.

Hundens positiva egenskaper – lojalitet, pålitlighet, tolerans – är något man historiskt sett alltid lagt märke till. Mark Twain sa ”Om du tar hand om en svältande hund och gör honom framgångsrik, kommer han inte att bita dig. Detta är den principiella skillnaden mellan en hund och en människa.” Och Lord Byrons gravskrift för sin hund läser, ”(Han) ägde skönhet utan fåfänga, styrka utan oförskämdhet; mod utan grymhet; och alla människans dygder utan ondska.”

Och så klart den viktigaste egenskapen av alla, vilket Byron inte fick med, är total underkastelse till Gud hela hundens liv. Jag tror att det gör oss väl att dela våra liv med dessa underbara varelser, och att lära oss mer från dem.

”Himmlarna och jorden är full av bevis för de troende. Även i er skapelse finns bevis för människor som är övertygade.” (45:3-4)

”Till Hans bevis hör himmlarnas och jordens skapelse, och varelserna Han sprider i dem. Han kan sammankalla dem när Han vill.” (42.29)

Lydia Kelley