APPENDIX 11

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 11 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Återuppståndelsens Dag

Hornet blåses, varpå alla i himmlarna och på jorden dör, förutom de som skonats av Gud. Därefter blåses det en andra gång, varpå de reser sig upp. (39:68)

Alla generationer av människor och jinner kommer att återupplivas på denna jord: ungefär 150 biljoner stycken. Men vi kommer inte att vara jordbundna. Gud undervisar oss genom exemplet med fjärilslarven; den förvandlas till en puppa i sin kokong (grav), och kommer därefter ut ur kokongen som en luftburen fjäril. På samma sätt lever vi här på jorden, och när vi kommer ut ur gravarna på Återuppståndelsens dag, kommer vi inte att vara jordbundna; som fjärilen (101:4).

Jorden kommer att skina i GUDs ljus (39:69) när Han kommer till vårt universum tillsammans med änglarna (89:22). Eftersom vårt universum är ett temporärt herravälde för Satan, klarar det inte GUDs fysiska närvaro (7:143). När den Allsmäktige närmar sig, kommer stjärnorna att krascha in i varandra (77:8, 81:12), och jorden kommer att krossas under våra fötter (69:14, 89:21). Dessa fasor kommer inte att oroa de som tror (21:103).

Den Högt Belägna Himlen

När Allsmäktige Gud anländer, kommer alla människor och jinner automatiskt att indelas i skikt enligt graden av sin tillväxt och utveckling. De som närt sina själar genom att dyrka endast Gud, tro på Livet Efter Detta, och föra ett rättfärdigt liv, kommer att vara starka nog att vara nära Gud; de kommer att ha de höga rangerna (se Appendix 15).

Den Lägre Himlen

De som utvecklat sina själar i mindre utsträckning, liksom de som dör före fyrtio års ålder, kommer att förflytta sig neråt till den Lägre Himlen. De kommer att röra sig till den plats där de kan vara så nära Gud som deras grad av tillväxt och utveckling tillåter.

Skärselden

Det kommer att finnas människor som närde sina själar precis tillräckligt för att bespara dem Helvetet, men inte tillräckligt för att få komma in i den Lägre Himlen. De är varken i Himlen eller Helvetet. De kommer att bönfalla Gud om att släppa in dem i den Lägre Himlen (7:46-50). Gud kommer att visa barmhärtighet över dem, och kommer att slå samman Skärselden med den Lägre Himlen.

Helvetet

Ett nytt, åttonde universum kommer att skapas för att ge bostad åt de som flyr undan Gud på grund av sin svaghet; de lyckades inte nära och utveckla sina själar (69:17). Gud placerar inte en enda varelse i Helvetet; de går till det av egen fri vilja (Appendix 5).