Plikter och Seder

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 
Religiösa Plikter & Seder i Underkastelse

Religiösa Plikter/Seder i Underkastelse är en gåva från Gud för att hjälpa våra själar att växa.

Kontakt Bönerna (Salat)

Kontaktbönerna eller Salat på Arabiska är inte samma sak som åkallan (når man ber Gud om någonting) eller som att minnas Gud. Man kan åkalla Gud eller fira minnet av Gud när som helst. Kontaktbönerna är emellertid förutbestämda på fem specifika tider varje dag, och utgör en stor gåvafrån Gud, vilket ger oss tillfälle att förse våra själar med näring. Medan en själ kan växa och utvecklas till en viss grad genom att föra ett rättfärdigt liv, och utan att iakttaga kontaktbönerna, skulle detta vara som att överleva på mellanmål, utan ordentliga måltider.

Den Obligatoriska Välgörenheten (Zakat) och Annan Välgörenhet

Zakat är så viktigt att Den Nådigaste sagt följande: Min nåd omfattar alla ting, men Jag kommer att specificera den för de rättfärdiga som ger Zakat.[7:156]

LÄS MER OM VÄLGÖRENHET PÅ ENGELSKA:

http://www.masjidtucson.org/submission/practices/zakat/charitiesofthebeliever.html

Fastan under Ramadan månad (Seyam)
Vallfärden (Hajj) och ‘Umrah
Självklart, finns det mycket mer vi kan göra för att beakta Gud och utveckla våra själar.
Vi uppmuntrar er att läsa Koranen för att få veta mer.
“Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst. Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den Sista Dagen, på änglarna, på skriften, och på profeterna; och gladlynt ger de pengarna till släktingarna, de föräldralösa, de behövande, den resande främlingen, tiggaren, och för att befria slavarna; och de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de håller alltid sitt ord när de lovar något; de håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång och krig. Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga.” [Koranen 2:177]

 

 

Religiösa Plikter: En Gåva Från Gud; Kontaktbönerna (Salat)

Hur iaktager man Kontaktbönerna?

Var i Koranen hittar man Salat?

Kontaktbönerna (Salat), Den Matematiska Strukturen

Why do we recite only “The Key” (Al-Fatehah) in the standing position of the Contact Prayers?

Åkalla Gud och Varför Besvaras Inte Alla Böner?

Tvagning (Wuduu)

Salat and Hajj (pilgrimage) are very old!! By G. Adisoma, Ph.D.

Funeral Prayer (Begravningsbönen)

Making up missed Contact Prayers (Salat), the answer from Quran

The question of doing extra Salat

Is it Alright to Skip the Friday Prayers Once in a While?

Did the Jews pray as the Muslims do?

Allahu Akbar as part of Salat

Allahu Akbar Vs Allahu Al-Kabeer, One more time