Sura 50: Q (Qaf)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Q., och den ärorika Koranen.*

*50:1 Se Appendix 1 för de mäktiga miraklen 
som är förknippade med Initialen "Q."

2. De tyckte att det var konstigt att en varnare från dem kom till dem! De som inte trodde sa, “Det här är verkligen konstigt.

3. “Efter att vi dör och blir till stoft; det är omöjligt.”

4. Vi är fullt medvetna om alla som förtärs av jorden; vi har en exakt förteckning.

5. De avvisade sanningen när den kom till dem; de är oerhört förvirrade.

6. Har de inte beskådat skyn ovanför dem, och hur vi konstruerade den och smyckade den, utan någon defekt?

7. Och vi skapade jorden och berg på den och odlade alla sorters vackra växter på den.

8. Detta är en upplysning, och en påminnelse för alla gudfruktiga dyrkare.

9. Och vi sände välsignat vatten från skyn, för att med det odla trädgårdar och frön att skördas.

10. Höga dadelpalmer, med frukter i klasar.

11. Försörjningar för människorna. Och med det återupplivar vi död jord; ni återupplivas på liknande sätt.

12. Icke troende före dem var Noaks folk, innevånarna i Russ, och Thamûd.

13. Och ‘Ãd, Farao, och Lots bröder.

14. Och skogens innevånare, och folket i Tubba`. Alla misstrodde budbärarna, och följaktligen kom Mitt straff till dem.

15. Var vi för betyngda av den första skapelsen? Är det därför de tvivlar på återuppståndelse?

16. Vi skapade människan, och vi vet vad han viskar till sig själv. Vi är närmare honom än hans halspulsåder.

17. Två antecknande (änglar), till höger och till vänster, som konstant skriver ner.

18. Inte ett enda yttrande yttrar han utan ett alert vittne.

19. Till slut kommer den oundvikliga dödskoman; detta är vad du försökte undvika.

20. Hornet blåses; detta är den utlovade dagen.

21. Varje själ kommer med en herde och ett vittne.

22. Du brukade vara omedveten om detta. Vi avlägsnar nu din slöja; idag är din syn är (lika stark som) stål.

23. Följeslagaren sa, “Här är mitt formidabla vittnesmål.”*

24. Släng in i Gehenna, alla som envisats med att inte tro.

25. Som förbjuder välgörenhet, attackerar, är full av tvivel.

26. Han satte upp en annan gud vid sidan av GUD. Kasta in honom i svårt straff.

27. Hans följeslagare sa, “Vår Herre, jag vilseledde inte honom; han hade gått långt vilse.”

28. Han sa, “Tvista inte inför Mig; Jag har varnat er tillräckligt.

*50:23-28 Er livstidskompanjon bevittnar allt ni gör. 
Se Appendix 7.

29. “Ingenting kan förändras nu. Jag är aldrig orättvis gentemot människorna.”

30. Det är på den dagen som vi frågar Helvetet, “Har du fått nog?” Det kommer att säga, “Ge mig mer.”

31. Paradiset kommer att erbjudas de rättfärdiga, villigt.

32. Detta är vad som utlovats var och en av de som ångrar sig, ihärdig.

33. De vördade Den Nådigaste i sin avskildhet, och kom helhjärtat.

34. Träd in i det i frid; detta är Evighetens Dag.

35. De får allt de önskar däri, och vi har till och med mer.

36. Många generationer före dem, som var ännu mäktigare, utplånade vi. De genomsökte landet; fann de någon tillflykt?

37. Detta borde vara en tankeställare för alla som äger ett sinne, eller som kan höra och bevittna.

38. Vi har skapat himmlarna och jorden, och allting dem emellan, på sex dagar, och ingen trötthet berörde oss.

39. Ha därför tålamod trots deras yttranden, och prisa och glorifiera din Herre före soluppgången och före solnedgången.

40. Under natten ska du begrunda Hans namn, och efter prostrering.

41. Förbered dig för den dagen då kallaren ropar från ett ställe som är nära.

42. När de hör det oundvikliga ropet; det är på den dagen som ni kommer ut.

43. Det är vi som kontrollerar liv och död; till oss kommer ni slutligen att återvända.

44. Den dagen kommer, då jorden hastigt rämnar, vilket orsakar en höjning av dem. Ett sådant sammankallande är enkelt för oss att göra.

45. Vi är fullt medvetna om allt de säger, medan du inte har någon makt över dem. Påminn därför med denna Koran, de som vördar Mina varningar.

 

Läs sura 51