Sura 76: Människan (Al-Insaan)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Är det inte så, att det fanns en tid när människan inte var värd att nämnas?

2. Vi skapade människan från en vätskeblandning, från två föräldrar, för att testa honom. Således lät vi honom höra och se.

3. Vi visade honom de två vägarna, sedan är han antingen tacksam, eller otacksam.

4. Vi preparerade för de icke troende kedjor, bojor och ett flammande Helvete.

5. Vad de dygdiga beträffar, kommer de att dricka ur bägare kryddade med nektar.

6. En bäck som reserverats för GUDs tjänare; den kommer att välla fram som de behagar.

7. De uppfyller sina löften och vördar en dag som är extremt svår.

8. De donerar sin favoritmat till den fattige, den föräldralöse och till fången.

9. ”Vi matar er för GUDs skull; vi förväntar oss ingen belöning från er, ej heller något tack.

10. ”Vi fruktar en dag från vår Herre som är full av misär och svårigheter.”

11. Till följd därav skyddar GUD dem från synderna på den dagen och belönar dem med glädje och belåtenhet.

12. Han belönar dem för deras ihärdighet med Paradis och silke.

13. De vilar sig däri på luxuösa möbler. De lider varken av solens hetta, eller någon kyla.

14. Skuggan täcker dem däri och frukterna bärs fram inom räckhåll.

15. De serveras drycker i silverkannor och bägare som är genomskinliga.

16. Genomskinliga bägare, trots att de är gjorda av silver; de var väl förtjänta av allt detta.

17. De åtnjuter drycker i utsökta smaker.

18. Från en bäck däri, känd som ”Salsabeel.”

19. Servera dem kommer odödliga tjänare att göra. När ni ser dem, kommer de se ut som utspridda pärlor.

20. Vart ni än tittar, kommer ni att se lycksalighet och ett underbart herravälde.

21. De kommer vara klädda i kläder av grön sammet, satin och silverornament. Deras Herre kommer att förse dem med rena drycker.

22. Detta är belöningen som väntar er, för era ansträngningar har uppskattats.

23. Vi har uppenbarat denna Koran för dig; en speciell uppenbarelse från oss.

24. Du ska ihärdigt utföra din Herres befallningar och lyd inte någon syndig icke troende ibland dem.

25. Och fira minnet av din Herres namn dag och natt.

26. Under natten, fall ned i prostrering inför Honom och glorifiera Honom många långa nätter.

27. Dessa människor är upptagna med detta flyktiga liv, medan de ignorerar – precis framför sig – en svår dag.

28. Vi skapade dem, etablerade dem och, när vi vill, kan vi ersätta dem med andra.

29. Detta är en påminnelse; den som vill, ska välja vägen till sin Herre.

30. Allt ni vill, är enligt GUDs vilja. GUD är Allvetande, Vis.

31. Han släpper in vem Han vill till Sin nåd. Vad de som överträder beträffar, har Han preparerat en smärtsamt straff för dem.

 

Läs sura 77