Bönetider

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Bönetider – Västerås

Tiden för bönerna bestäms helt och hållet av solen.

1. *Den första bönen – Gryningsbönen (Fajr) – kan iakttagas från det att gryningen inträder tills det att solen går upp. När solen väl gått upp är det för sent att iakttaga Gryningsbönen. Ordet Fajr på arabiska betyder Gryning.

2. Den andra bönen – Middagsbönen (Zohr) – kan iakttagas från det att solen börjar gå ner från sin högsta punkt och fram tills det att tiden för Eftermiddagsbönen inträder.

3. Den tredje bönen – Eftermiddagsbönen (Asr) kan börja iakttagas när solen har gått halva sträckan mellan solens zenit och solens nedgång.

4. Den fjärde bönen – Solnedgångsbönen (Maghrib) kan iakttagas direkt efter det att solen gått ner, fram tills det att det inte längre finns någon skymning på himlen. Tiden för detta kan variera ganska mycket, men brukar vara mellan 60-90 minuter.

5. *Den femte bönen – Nattbönen (Isha) kan iakttagas från den tidpunkt då man inte längre kan iakttaga Solnedgångsbönen, d.v.s. när all skymmning är borta, fram tills det att Gryningsbönen inträder (d.v.s när gryningen inträffar).

Som du ser har Gud gjort det lätt för oss att hitta tiden för att kunna uppfylla vår plikt och iakttaga våra Kontakböner (Salat), precis som med allt annat i vår religion. (Koranen 5:6) ….Gud vill inte göra religionen svår för er…

Gud förklarar också att vi under speciella omständigheter kan anpassa vår Salat sittandes, gående, stående, eller i total tysthet (2:239, 4:101). Det är alltså bättre att göra det än att inte göra det alls. Men om man kan, är det naturligtvis bäst att göra sin Salat exakt såsom föreskrivet, d.v.s. genom att buga sig och prostrera, och exakt i det tonläge som Gud fastställt (17:110), d.v.s varken helt tyst eller för högt.

* Under vissa omständigheter (till exempel, vissa sommardagar på de platser som befiner sig längst från ekvatorn d.v.s. på de nordligaste och sydligaste breddgrader/latituder) fungerar inte de traditionela astronomiska definitioner, och följaktligen så finns det inga lösningar på ekvationer för att bestämma bönetider. Därför är det omöjligt att bestämma fajr (gryning) och isha (skymning) för de platser som ligger högre än 50 grader latitud (exempelvis i norra Europa), genom att anta att värdet på solens nedgång är 18 (eller även 15 grader). Detta är så på grund av att solen, under dessa dagar, inte går ner tillräckligt under horisontlinjen. Vi har i likhet med många andra valt att beräkna tiden för Fajr vara 90 minuter före soluppgången och Isha 90 minuter efter solnedgången.