Sura 90: Staden (Al-Balad)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Jag svär högtidligt vid denna stad.

2. Staden ni bor i.

3. Avlandet och den avlade.

4. Vi skapade människan för att arbeta hårt (för att rädda sig själv).*

*90:4 Se Introduktionen och Appendix 7 
för syftet bakom vår skapelse.

5. Tror han att ingen någonsin kommer att ställa honom till svars?

6. Han skryter, ”Jag spenderade så mycket pengar!”

7. Tror han att ingen ser honom?

8. Gav vi honom inte två ögon?

9. En tunga och två läppar?

10. Visade vi honom inte de två vägarna?

11. Han borde välja den svåra vägen.

12. Vilken är den svåra vägen?

13. Befriandet av slavar.

14. Att ge mat, under svåra tider.

15. Föräldralösa som är besläktade.

16. Eller de fattiga i nöd.

17. Och att vara en av dem som tror och uppmuntrar varandra till att vara ihärdiga och uppmuntrar varandra till att vara snälla.

18. Dessa har förtjänat lycka.

19. Vad gäller de som inte tror på våra uppenbarelser, har de ådragit sig misär.

20. De kommer att vara fängslade i Helvetet.

 

Läs sura 91