Sura 92: Natten (Al-Layl)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vid natten när den täcker.

2. Dagen när den avslöjar.

3. Och Han som skapade det manliga och det kvinnliga.

4. Era verk är av olika slag.

5. Vad gäller den som ger till välgörenhet, och som bibehåller rättfärdighet.

6. Och som upprätthåller skriften.

7. Honom kommer vi att leda mot lycka.

8. Men han som är snål, fast han är rik.

9. Och som inte tror på skriften.

10. Honom kommer vi att leda mot misär.

11. Hans pengar kan inte hjälpa honom när han faller.

12. Vi förser vägledningen.

13. Vi kontrollerar Livet Efter Detta, liksom detta livet.

14. Jag har varnat er om den flammande Helveteselden.

15. Ingen brinner däri, förutom de onda.

16. Som inte tror och vänder sig bort.

17. Undvika det kommer de rättfärdiga att göra.

18. Som ger av sina pengar till välgörenhet.

19. Utan att förvänta sig någonting i gengäld.

20. Endast i strävan efter sin Herre, Den Högste.

21. Han kommer säkerligen att uppnå räddning.

 

Läs sura 93