Kontaktbönerna (Salat), Den Matematiska Strukturen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

Kontaktbönerna (Salat), Den Matematiska Strukturen

Den följande texten har hämtats från artikeln ”Var i Koranen hittar man Salat?” och från Januari-upplagan 1990 av Submitters Perspective (de periodiska och speciella bonus-upplagorna), som de skrevs av Dr. Rashad Khalifa.

Kontaktbönernas enheter (Rakhas)

Det finns inga dispyter om hur många Rakhas (enheter) som ska gälla i alla fem dagliga böner som Gud uppmanat Abraham och hans anhängare att göra. De är universalt accepterad att vara 2, 4, 4, 3, och 4 enheter vardera, för de böner som listats ovan. Dessa anses vara de obligatoriska enheterna som beordrade av Gud. Andra ännu fler enheter som praktiseras av traditionella Muslimer disputeras det om och varierar mellan de olika sekterna, från 1 till så många som 10 enheter per bön. Dessa extra böner anses vara Sunna, något som Profeten Muhammed sägs ha gjort. Men att etablera religiösa lagar som inte är auktoriserade av Gud anses som en grov förseelse. Varken Profeten Muhammed eller någon annan budbärare skulle aldrig välja att inte lyda Gud genom att lägga till eller ens ändra bara lite grann något som Gud beordrat dem att göra. Människor som följer dessa seder väljer inte bara att inte lyda Gud, de gör också religionen svår för sig själva, och för sina barn. Gud säger till oss i Koranen att Han inte önskar oss någon svårighet.

”Han har valt er och inte gjort det svårt för er att praktisera er religion…” (22:78)

Matematisk Bekräftelse

Det totala antalet enheter i de fem dagliga Kontaktbönerna (Salat) är 17: 2 enheter vid gryningen, 4 mitt på dagen, 4 på eftermiddagen, 3 vid solnedgången, och 4 till natten. Dessa seder gavs först till Abraham, och har bevarats sedan dess av hans anhängare, enligt Guds löfte, vilket inkluderar profeten Muhammed. Ofta ställs frågan om hur vi kan vara säkra på det. Gud med Sin oändliga nåd har välsignat vår generation med en matematisk bekräftelse baserat på talet 19, som visar att enheterna i Salat (kontaktbönerna) verkligen är bevarade enligt Hans vilja.

Fakta 1.

Enheterna i de dagliga Kontaktbönerna (Salat) består av 2, 4, 4, 3, och 4 enheter, vilket är totalt 17 enheter. Talet 24434 är en mångfald av 19:

2 4 4 3 4 = 19 x 1286

Siffrorna i 1286 blir sammanlagda 17, det totala antalet enheter vi ber dagligen (1 + 2 + 8 + 6 = 17).

Dessutom, enheterna för de dagliga Kontaktbönerna åtföljt av deras ordningsnummer är även det en mångfald av 19:

2 1 4 2 4 3 3 4 4 5 = 19 x 112759655

Fakta 2.

Det totala antalet enheter vi ber varje dag är 17. Men på Fredagar är Församlingsbönen (Salat Al-Jumah) som ersätter Middagsbönen. Denna bön består endast av 2 enheter i stället för de vanliga 4 enheterna för Middagsbönen, på grund av Fredags predikningen. Således är det totala antalet enheter som bes på fredag 15. Låt oss nu ta varje dag i veckan, Från lördag till fredag (med antagandet att Fredag är veckans sista dag) och skriva ner antalet enheter vi ber varje dag, Detta resulterar i ett tal som är delbart med 19:

Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  
17 17 17 17 17 17 15 = 19 x…..

 

 

Fakta 3.

Låt oss sätta in numret på dagen före enheterna varje dag. Resultatet är också det en mångfald av 19:

Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  
1  17 2  17 3  17 4  17 5  17 6  17 7  15 = 19 x…..

 

Fakta 4.

I ovanstående tabell, ersätt alla 17 med 24434, vilket representerar de individuella enheterna i de dagliga bönerna från Lördag till Torsdag, och ersätt 15 med 22434 vilket representerar de individuella enheterna för bönerna på Fredagen. Resultatet är också en mångfald av 19:

 

Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  
1 24434 2 24434 3 24434 4 24434 5 24434 6 24434 7 22434 = 19 x..

 

Fakta 5.

Samma som i Fakta 3, förutom att vi denna gång sätter fredag som första dagen i veckan, i stället för som den sista. Resultatet är även det en mångfald av 19:

Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  
1  15 2  17 3  17 4  17 5  17 6  17 7  17 = 19 x…..

 

Fakta 6.

Samma som i Fakta 4, förutom att vi även denna gång sätter fredag som första dagen i veckan, i stället för som den sista. Resultatet är även det en mångfald av 19:

Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  
1 22434 2 24434 3 24434 4 24434 5  24434 6  24434 7 24434 = 19 x..

 

Hur är det då med ordet Salat (Kontaktbön) i själva Koranen?

Ordet ”Salat” förekommer 67 gånger i Koranen, och när vi adderar Surorna och Verserna för dessa 67 förekomster, får vi en slutsumma på 4674, eller 19×246, ytterligare en mångfald av 19.

”NYCKELN” (Al-Fateha)

[1] Sura 1 är Guds gåva till oss för att etablera kontakt med Honom (Salat). Skriv suranumret och antalet verser efter varandra och du får 17, det totala antalet enheter i de 5 dagliga bönerna.

[2] Låt oss skriva ner suranumret, åtföljt av numret på varje vers i suran. Detta är vad vi får: 1 1 2 3 4 5 6 7. Detta tal är en multipel av 19.

Versnr. Antal Bokstäver Gematriska Värdet
1 19 786
2 17 581
3 12 618
4 11 241
5 19 836
6 18 1072
7 43 6009
[3] Låt oss nu ersätta varje versnummer med antalet bokstäver i den versen. Detta är vad vi får:
1 19 17 12 19 18 43, även det en multipel av 19. Teoretiskt sett, kan man ändra på bokstäverna i Sura och fortfarande ha samma antal bokstäver, men, följande matematiska fenomen utesluter den möjligheten. För här tas varje bokstavs gematriska värde i beaktning: Här är det:

[4] Låt oss nu inkludera det gematriska värdet på varje vers, och skriva ner det efter antalet bokstäver i varje vers:
Versnr.
Antal Bokstäver
Gematriska Värdet
1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009, även det en multipel av 19.

[5] Låt oss nu lägga till numret på varje vers, åtföljt av antalet bokstäver i varje vers, och därefter det gematriska värdet på den versen. Detta är vad vi får:
1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009, även det en multipel av 19.

[6] I stället för det gematriska värdet på varje vers, låt oss skriva ner det gematriska värdet på varje enskild bokstav i Sura 1. Detta sannerligen mäktiga mirakel, visar att det resulterande långa talet, bestående av 274 siffror, även det är en multipel av 19. ALLAHU AKBAR.

1 7 1 19 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 2 17 … 50

Detta tal börjar med suranumret (1), åtföljt av antalet verser i suran (7), åtföljt av versnumret (1), åtföljt av antalet bokstäver i den versen (19), åtföljt av det gematriska värdet på varje bokstav i den versen, åtföljt av numret på nästa vers (2), åtföljt av antalet bokstäver i den versen (17), åföljt av det gematriska värdet på varje bokstav i den versen, och så vidare till slutet av suran. Följaktligen, är den sista komponenten 50, värdet på ”N” (sista bokstaven).

[7] Eftersom jag inte kan skriva väldigt långa tal här, låt oss ersätta med [*] det långa talet bestående av numret på varje vers, åtföljt av antalet bokstäver i den versen, åtföljt av det gematriska värdet på varje enskild bokstav i den versen. Om vi skriver ner suranumret, åtföljt av dess antal verser, får vi 17, antalet enheter (Rak’aas) i de 5 dagliga bönerna. Bredvid 17, skriv ner numret på den första bönen (1), åtföljt av dess antal Rak’aas, vilket är 2, sedan 2 stycken [*], åtföljt av numret på den andra bönen (2), åtföljt av antalet Rak’aas i denna andra bön (4), åtföljt av fyra stycken [*], och så vidare. Inte bara är det resulterande långa talet en multipel av 19, det är även dess antal komponenter, som är 4636, (19×244)… Vänligen notera att vilken representation som helst av Sura 1 kan ersätta [*] utan att det påverkar slutresultatet; de ger alla mångfalder av 19. Till exempel, består en kort representation av ”Nyckeln” av Suranumret (1), åtföljt av antalet verser (7), åtföljt av det totala antalet bokstäver i Sura 1 (139), åtföljt av det totala gematriska värdet av hela suran (10143). Det resulterande talet (1713910143) kan också representera [*].

1712[*][*]24[*][*][*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*]54[*][*][*][*]

KONFIRMATION AV FREDAGSBÖNERNA

[8] Eftersom Fredagsbönen består av två predikningar och två Rak’aas (totalt fortfarande 4 enheter), läser vi bara 15 ”Nycklar” på Fredag, jämfört med 17 de andra dagarna. Abdullah Arik upptäckte att om vi ersätter 17 med 15 i det långa talet i [7]och avlägsnar de två ”Nycklarna” från Middagsbönen, får vi fortfarande en multipel av 19. Det bekräftar Fredagsbönen, vid middagstid, med 2 ”Nycklar.” Det långa tal som visas nedan representerar Fredagens fem böner; det är en multipel av 19.

1512[*][*]24[*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*][*]54[*][*][*][*]

”NYCKELN” (Al-Fateha) MÅSTE RECITERAS PÅ ARABISKA

[9] Den första suran i Koranen är matematiskt sammansatt på ett sätt som utmanar och lämnar de största matematikerna på jorden helt svarslösa. Nu uppskattar vi det faktum, att när vi reciterar Sura 1, ”Nyckeln,” i våra Kontaktböner, händer något i universum, och vi etablerar kontakt med vår Skapare. Resultatet är perfekt lycka, nu och för evigt. Genom att kontakta vår Skapare 5 gånger om dagen, när vi och utvecklar vi våra själar i preparering för den Stora Dagen då vi möter Gud. Endast de som när sina själar kommer att kunna utstå och njuta av Allsmäktige Guds fysiska närvaro.

Alla underkastade, av alla nationaliteter, reciterar orden i ”Nyckeln” vilket Gud Själv skrev, och gav till oss för att etablera kontakt med Honom (2:37).

Edip Yuksels upptäckt bidrar med mer information om ”Nyckelns” storhet, och tillkännager tydligt att den måste reciteras på Arabiska.

När du reciterar ”Nyckeln” på Arabiska, möts dina läppar exakt 19 gånger.

Dina läppar möts där bokstäverna ”B” och”M” förekommer. Det finns 4 ”B” och 15 ”M”, och detta blir sammanlagt 19. Det gematriska värdet på de 4 ”B” är 4×2=8, och det gematriska värdet på de 15 ”M” är 15×40=600. Det totala gematriska värdet på de 4 ”B” och de 15 ”M” är 608, vilket är 19×32.
  

                      Ord Bokstav                     Värde
     
1. Bism B 2
2. Bism M 40
3. Rahman M 40
4. Rahim M 40
5. Al-Hamdu M 40
6. Rub B 2
7. `Alamin M 40
8. Rahman M 40
9. Rahim M 40
10. Malik M 40
11. Yawm M 40
12. Na’budu B 2
13. Mustaqim M 40
14. Mustaqim M 40
15. An`amta M 40
16. `Alayhim M 40
17. Maghdub M 40
18. Maghdub B 2
19. `Alayhim M 40
    Totalt: 608 (19×32)

KONFIRMATION PÅ DE 5 DAGLIGA BÖNERNA,
ANTAL BUGNINGAR (Ruku’), PROSTRERINGAR (Sujood),
och TASHAHHUD

Ett mirakel till som visar hur mycket Gud kontrollerar allting är följande exempel. Detta mirakel bevisar att Sura 1 (Fateha) är kärnan av vår bön och att antalet buganden och prostreranden och antalet gånger vi säger Shahaadah (Tashahhuds) under våra böner är kontrollerade av Gud. Om vi skriver ner antalet böner med dess bugningar, prostreringar och Shahaadahs, får vi:

Sura 1 Gryning Middag Eftermiddag Solnedgång Natt

1

12241 24482 34482 43362 54482

1 12241 24482 34482 43362 54482

Detta långa tal består av numret på suran som vi reciterar i varje bön, Sura 1, (1) åtföljt av numret på den första versen (1), sedan av antalet gånger vi reciterar Sura 1 i denna bön (2), därefter antalet bugningar (Ruku’) (dvs 2), sedan antalet prostreringar (4), och till sist antalet Sahahaadah (Tashahhuds) (1 i första bönen), sedan börjar vi om igen med numret på den andra bönen (2) åtföljt av antalet gånger vi reciterar Sura 1 i andra bönen (4), därefter antalet bugningar (Ruku’)(4), sedan antalet prostreringar (8) i denna bön, och till sist antalet Tashahhuds (2), sedan numret på den tredje bönen (3), och så vidare till dagens sista bön. Detta långa tal är en mångfald av 19 och bekräftar varenda detalj i våra böner. Är detta en slump? Döm själv. För mer information beträffande miraklet med Sura 1, se ”Beyond Probability” (Utöver Sannolikhet) av Abdullah Arik.

Man kanske frågar sig vad alla dessa nummer är bra för, och bryr sig Gud verkligen om detta. Svaret står faktiskt i 72:28;

”Detta är för att försäkra att de har levererat deras Herres budskap. Han är fullt medveten om vad de har. HAN HAR RÄKNAT NUMREN PÅ ALLA TING.” (72:28) Lägg märke till att 7 + 2 + 2 + 8 = 19. Är detta också en slump?

Från alla dessa upptäckter kan vi se att Gud utformat tiderna för bönerna, antalet Rakhas (enheter) i varje bön, och till och med namnen på bönerna på ett väldigt speciellt sätt. Dessvärre har människan en tendens till att göra saker och ting svårare och mer komplexa än vad Gud gör för dem.