I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än Gud


Välkommen till Västerås Moské

Länkar Bönetider 2014 Om oss E-post Beställa Koranen


Förkunnande
En Religion För Alla Människor

Denna sida är tillägnad spridandet av sanningen om religionen Underkastelse (Islam på arabiska). Islam och Underkastelse är inte namn. De är beskrivningar som reflekterar själens absoluta hängivenhet och underkastelse till Endast Gud. Detta är det Första Budordet i alla skrifter, inklusive Det Gamla Testamentet, Det Nya Testamentet, och Det Sista Testamentet - Koranen.

Underkastade (Muslimer på arabiska) är sanningsenliga anhängare av Guds religion. Medan alla religioner har korrumperats genom innovationer, traditioner och falska idoldyrkande doktriner, kan det finnas "Underkastade" inom varje religion. Det kan finnas Underkastade som är Kristna, Judar, Muslimer, Hinduer, Buddister, eller vad som helst (läs mer ...). Dessa Underkastade, kollektivt, utgör den enda religionen godkänd av Gud. Alla Underkastade som är hängivna till ENDAST Gud, och inte sätter upp några idoler vid sidan av Gud, kommer att återtages in i Guds eviga kungadöme (2:62).

Säkerligen, de som tror, de som är Judiska,
de Kristna och de som konverterat; den som
(1) tror på GUD, och
(2) tror på den Sista Dagen, och
(3) för ett rättfärdigt liv,
kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre.
De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
[Koranen 2:62, 5:69]

Känt detta hela tiden? Du kanske är redan underkastad!

Vilka är Underkastade och Vad är Underkastelse?

Lycka är Underkastelse till Gud

Fördömelse

Vi, Underkastade (Muslimer på arabiska) från Västerås Moské och alla andra Underkastade i hela världen förkastar och fördömer alla våldshandlingar, mord och självmordsattacker som begås i Islams (Underkastelsens) namn vare sig om dessa utförs av individer, grupper eller stater.

Ur Koraniskt perspektiv:
Introduktion
Gud
Underkastelse (Islam)
Koranen
Koranens Mirakel
Monoteism
Religiösa Plikter / Seder
Salat
Zakat
Ramadan
Hajj
Appendix
Koranindex
Kristendom
Judendom
Bahaii
Abraham
Jesus
Muhammed
Rashad Khalifa
Ett Islamiskt Samhälle
Koraniskt Rättssystem
Slaveri
Jihad och Terrorism
Hadith och Sunna
Sekter
Satan
40 år - Beslutsåldern
Familjen
Kvinnor
Arv
Abort
Månggifte / Polygami
Sex och Kyskhet / Oskuld
Homosexualitet
Lycka och Framgång
Livet Efter Detta
Ödet
Evolution
Meditation
Döden
Dietiska Förbud
Droger och Alkohol
Musik och Sång
Djur
Vem är Gud? Varför är vi här? Vad är det som behövs för att uppnå frälsning? Läs Koranen Nu för att ta reda på detta. Klar, modern översättning till svenska från den Auktoriserade Engleska Versionen som översattes från Orginalet av Rashad Khalifa, Ph.D. (En av få översättningar av någon med Arabiska som modersmål) Gud garanterar seger, hälsa, välstånd, själsfrid, och perfekt lycka för de som följer Hans vägleddning (Koranen 2:38; 3:160; 22:38, 40; 24:55; 30:47 & 40:51). Varför är då de "Muslimska" länderna bland de fattigaste, minst utvecklade och mest tyranniserade?
Denna Bok har svaren

Aktuellt

 1. Projektet "Låt Sverige Veta" - Fred Genom Information, för mer info klicka här.
 2. Vill du köpa "Koranen, Det Sista Testamentet" - Beställ den här genom oss.

  Frågor och Svar

 1. Varför Skapades Vi?
 2. Vad Händer Med Oss När Vi Dör?
 3. Vad säger Koranen om Himlen och Helvetet?
 4. Den Viktiga Åldern 40 Vid vilken ålder kan man anses ansvarig? The Age of Responsibility and bad behavior
 5. Är det Predestination eller Fri Vilja?
 6. Vem Grundade Underkastelse (Islam)?
 7. Vilka är Ni? och Vilken Sekt Tillhör Ni?
 8. Varför Uppenbarades Koranen på Arabiska?
 9. Dietiska Förbud i Underkastelse (Islam)
 10. Koraniskt Rättssystem: förespråkar Gud verkligen att Tjuvens Hand skall Skäras Av eller Stening till Döds i Koranen? Hur ser Koranen på Dödsstraff?
 11. Hur Blir Man Muslim?
 12. Att testa de Troende, och Varför dåliga saker händer goda människor?
 13. Ska vi använda ordet "Allah" eller ordet "Gud"?!
 14. Var i Koranen hittar man Salat?
 15. Frågor om betydelsen av 786


Västerås Moské
En församling av de som Underkastar sig Endast Gud och förespråkar dyrkan av Endast Gud
Prisad vare Gud, Universums Herre.
E-post: info@vasterasmoske.com