Sura 15: Al-Hijr Dalen (Al-Hijr)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. A.L.R.* Dessa (bokstäver) är bevis för denna skrift; en fulländad Koran. 2. Utan tvivel, kommer de som inte trodde önska att de varit underkastade. 3. Låt dem äta, njuta och förbli förblindade av önsketänkande; de kommer att få se. 4. Vi utplånade aldrig ett samhälle förutom …

APPENDIX 15

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 15 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Religiösa Plikter: En Gåva Från Gud När Abraham bönföll till Gud i 14:40, bad han inte om rikedom eller hälsa; gåvan han bad om var: “Snälla Gud, gör mig till en som iakttager kontaktbönerna (Salat).” De religiösa plikterna …

Om oss

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Välkommen till Västerås Moské Föreningen “Västerås Moské” är de underkastades (muslimer på arabiska) gemenskap i Västerås kommun. Vi är en församling av de som Underkastar sig Endast Gud och förespråkar dyrkan av Endast Gud. Vad Vill Vi? Om Gud vill är vi villiga att göra vårt bästa …

Plikter och Seder

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Religiösa Plikter & Seder i Underkastelse Religiösa Plikter/Seder i Underkastelse är en gåva från Gud för att hjälpa våra själar att växa. Kontakt Bönerna (Salat) Kontaktbönerna eller Salat på Arabiska är inte samma sak som åkallan (når man ber Gud om någonting) eller som att minnas Gud. …

Koranen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Koranen på Svenska “Quran, The Final Testament” finns nu översatt till svenska och heter “Koranen, Det Sista Testamentet.” Lite information om den Engelska översättningen: Olikt några av de mest kända översättningarna av Koranen, är denna nya volym översatt till Engelska från den ursprungliga Arabiska texten av någon med …

Testet

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Att testa de Troende, och Varför dåliga saker händer goda människor? Notis: Det följande är en reproduktion av artikel “Testing the believers, and Why bad things may happen to good people”. “Tror människorna att de kommer att få säga, “Vi tror,” utan att sättas på prov? (29:2) Gud …

Kamelen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Kamelen Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “The Camel.” Av alla djur som nämns i skriften – hundar, hästar, åsnor, fåglar, gräshoppor, etc – valde Gud kamelen som den vi skulle reflektera över. I Koranen 88:17 läser vi: “Varför reflekterar de inte över kamelerna och hur …

Äktenskap

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Innehåller 9 sidor Äktenskap i Koranen Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Marriage in the Quran.” Gift Er Inte Med Idoldyrkare [2:221] Gift er inte med idoldyrkare om de inte tror; en troende kvinna är bättre än en idoldyrkande kvinna, även om ni tycker om henne. …

Skyll på Eva.!!!!

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Skyll på Eva.!!!! Alla skyller på Eva. Det är anledningen till att kvinnorna blivit så orättvist behandlade och försummade. Det är anledningen till att kvinnor aldrig uppnått full jämlikhet vad gäller rättigheter med männen, även om de varit mer kvalificerade. Vi vet att historien skrivs av segraren. Männen …

Koran, hadith och Islam

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Koran, hadith och Islam av Rashad Khalifa, Ph.D. Copyright © Islamic Productions [A note on the format of this publication: In the original, all quotes from the Quran are shown in Arabic, and then translated into English. Often crucial sections in the Arabic have been highlighted. Unfortunately, inclusion …

Att älska kristna och judarna enligt Koranen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Befriending the CHRISTIANS and JEWS according to the Quran Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Befriending the CHRISTIANS and JEWS according to the Quran”. Many people who are not familiar with the Quran or  did not make a good effort to study it  are confused about the issue of befriending people from other religions. Many …

En “kristen” psalm

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste A “Christian” Hymn Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “A “Christian” Hymn” i Juli-upplagan 2001 av Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International. The poem below was written in 1848 and made into a hymn for Christian church services in 1915. It truly reflects …

Psalmerna

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste The Psalms Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “The Psalms” i Juli-upplagan 2001 av Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International. Proclaim, “Believe in it, or do not believe in it.” Those who possess knowledge from the previous scriptures, when it is recited to …

Sura 96: Embryot (Al’-Alaq)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Läs, i din Herres namn, som skapade.* *96:1 Från 96 till 114 är det 19 suror. Den första uppenbarelsen (96:15) består av 19 Arabiska ord, 76 bokstäver (19×4). Suran består av 19 verser och 304 Arabiska bokstäver (Appendix 1 & 23). 2. Han skapade människan från …

Sura 92: Natten (Al-Layl)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Vid natten när den täcker. 2. Dagen när den avslöjar. 3. Och Han som skapade det manliga och det kvinnliga. 4. Era verk är av olika slag. 5. Vad gäller den som ger till välgörenhet, och som bibehåller rättfärdighet. 6. Och som upprätthåller skriften. 7. Honom …

Sura 91: Solen (Al-Shams)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Vid solen och dess ljus. 2. Månen som följer den. 3. Dagen som avslöjar. 4. Natten som täcker. 5. Skyn och Han som byggde den. 6. Jorden och Han som upprätthåller den. 7. Själen och Han som skapade den. 8. Och sedan visade den vad som …

Sura 90: Staden (Al-Balad)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Jag svär högtidligt vid denna stad. 2. Staden ni bor i. 3. Avlandet och den avlade. 4. Vi skapade människan för att arbeta hårt (för att rädda sig själv).* *90:4 Se Introduktionen och Appendix 7 för syftet bakom vår skapelse. 5. Tror han att ingen någonsin …

Sura 89: Gryning (Al-Fajr)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Vid gryningen. 2. Och de tio nätterna.* *89:2 De sista tio nätterna i Ramadan, under vilken många troende drar sig tillbaka till moskén (2:187). 3. Vid det jämna och det udda.* *89:3 Se Appendix 1, för rollen av de jämna och de udda talen. 4. Vid …

Sura 81: Välvandet (Al-Takweer)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. När solen vältras. 2. Stjärnorna kolliderar med varandra. 3. Bergen utplånas. 4. Fortplantningen avstannas. 5. Bestarna sammankallas. 6. Haven sätts i lågor. 7. Själarna återställs till sina kroppar. 8. Flickan som begravdes levande tillfrågas: 9. För vilket brott dödades hon? 10. Dokumenten visas upp. 11. Himlen …

Sura 77: Skickade (Al-Mursalaat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. (Änglar) utsända efter varandra. 2. För att driva vinden. 3. Sätta molnen i rörelse. 4. Fördela provianterna. 5. Leverera budskapen. 6. Goda nyheter, liksom varningar. 7. Det som utlovats kommer att ske. 8. Så, när stjärnorna släcks. 9. Skyn öppnar sig. 10. Bergen sprängs. 11. Budbärarna …

Sura 74: Den Dolda Hemligheten (Al-Muddaththir)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. O du dolda hemlighet.* *74:1 Guds oändliga visdom ville uppenbara Koranen genom Muhammed, medan Koranens mäktiga 19baserade matematiska mirakel uppenbarades genom Guds Budbärare av Förbundet, 1406 månår efter Koranens uppenbarelse (1406 = 19×74 & 1974 e.Kr. var Solåret för upptäckten). I tillbakablick, inser vi nu att …

Sura 73: Dold (Al-Muzzammil)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. O du som är dold. 2. Meditera på natten, förutom sällan. 3. Hälften av den, eller lite mindre. 4. Eller lite mer. Och läs Koranen från pärm till pärm. 5. Vi kommer att ge dig ett tungt budskap. 6. Meditationen på natten är effektivare, och rättfärdigare. …

Sura 72: Jinns (Al-Jinns)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Säg, “Jag inspirerades om att en grupp jinner lyssnade, och sedan sa, “Vi har hört en underbar Koran.* 2. “`Den vägleder till rättfärdighet, och vi har trott på den; vi kommer aldrig att sätta upp några idoler vid sidan av vår Herre. 3. “‘Den Högste är …

Sura 71: Noak

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Vi sände Noak till sitt folk: “Du ska varna ditt folk innan de drabbas av ett smärtsamt straff.” 2. Han sa, “O mitt folk, jag är en bekräftande varnare till er. 3. “För att varsko er om ni ska dyrka GUD, vörda Honom, och lyda mig. …

Sura 69: Obestridlig (Al-Haaqqah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Den obestridliga (händelsen). 2. En sådan obestridlig (händelse)! 3. Den är sannerligen obestridlig. 4. Thamûd och ‘Ãd trodde inte på Chockvågen. 5. Vad Thamûd beträffar, utplånades de av den förödande (jordbävningen). 6. Vad ‘Ãd beträffar, utplånades de av en ihärdig, våldsam storm. 7. Han lät den …

Sura 68: Pennan (Al-Qalam)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. NuN,* pennan, och vad de (människorna) skriver. *68:1 “NuN” är unik bland Koranens mirakulösa initialer. Se Appendix 1. 2. Du har fått en stor välsignelse från din Herre; du är inte tokig. 3. Du har fått en väl förtjänt belöning. 4. Du är välsignad med en …

Sura 67: Kungaskap (Al-Mulk)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Ytterst Upphöjd är Den i vars händer är allt herravälde, och Han är Allsmäktig. Syftet Med Vårt Liv* 2. Den som skapade döden och livet med syftet att urskilja de ibland er som skulle göra bättre.* Han är Allsmäktig, den Förlåtande. *67:2 Se Introduktionen och Appendix …

Sura 57: Järn (Al-Hadeed)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Allting i himmlarna och på jorden prisar GUD. Han är den Allsmäktige, Visast. 2. Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Han kontrollerar liv och död. Han är Allsmäktig. 3. Han är Alfa och Omega. Han är den Yttersta och den Innersta. Han är fullt medveten om …

Sura 54: Månen (Al-Qamar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Timmen har kommit närmare, och månen har klyvts.* *54:1 Detta viktiga tecken om att världens ände närmar sig inträffade 1969, då människor landade på månen och förde med sig bitar av månen tillbaka till jorden. Samtidigt uppenbarades gradvis Guds matematiska mirakel i Koranen. Traditionells Muslimer opponerade …

Sura 53: Stjärnorna (Al-Najm)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Allteftersom stjärnorna föll undan.* 2. Er vän (Muhammed) var inte vilse, eller bedragen. 3. Ej heller talade han av personliga skäl. 4. Det var gudomlig inspiration. 5. Dikterad av den Mäktigaste. 6. Besittare av all auktoritet. Från Hans högsta höjd. 7. Vid den högsta horisonten. 8. …

Sura 50: Q (Qaf)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Q., och den ärorika Koranen.* *50:1 Se Appendix 1 för de mäktiga miraklen som är förknippade med Initialen “Q.” 2. De tyckte att det var konstigt att en varnare från dem kom till dem! De som inte trodde sa, “Det här är verkligen konstigt. 3. “Efter …

Sura 48: Seger (Al-Fatth)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Vi har gett dig (O budbärare) en stor seger.* *48:1 Detta starka utlåtande består av 19 bokstäver, vilket indikerar att vår generation är segerns generation för Guds renade, förenade, och sammanförda religion Underkastelse (3:19, 85). Det var vår generation som bevittnade uppenbarelserna av Guds stora mirakel …

Sura 47: Muhammed

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. För de som inte tror och som avviker från GUDs väg, tillintetgör Han alla verk. 2. För de som tror och verkar rättfärdighet, som tror på det som sänts ner till Muhammed – vilket är sanningen från deras Herre – mildrar Han synderna, och välsignar dem …

Sura 46: Dyningarna (Al-Ahqãf)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. H.M. 2. Uppenbarelsen av denna skrift är från GUD, den Allsmäktige, Visast. 3. Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, förutom för ett specifikt syfte, och för en begränsad tid. De som inte tror är fullständigt omedvetna om varningarna som ges till dem. 4. …

Sura 44: Rök (Al-Dukhãn)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. H.M. 2. Och denna upplysande skrift. 3. Vi har sänt ner den under en välsignad natt, för vi ska varna. 4. I den (skriften), är varje visdomsfråga klargjord. 5. Det är ett förutbestämt beslut från oss att vi skickar budbärare. 6. Det är nåd från er …

Sura 43: Ornament (Al-Zukhruf)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. H.M.* *43:1 Se Fotnot 40:1 Antalet förekomster av bokstäverna “H” (Ha) och “M” (Meem) i de sju H.M.initierade surorna är 292, och 1855, vardera. Det blir sammanlagt 2147, eller 19×113. 2. Och den upplysande skriften. 3. Vi gjorde den en Arabisk Koran, så att ni ska …

Sura 41: Detaljerad (Fussilat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. H.M.* *41:1 För betydelsen av dessa Koraniska Initialer, se Fotnot 40:1. 2. En uppenbarelse från den Barmhärtigaste, Nådigast. 3. En skrift vars verser tillhandahåller de fullständiga detaljerna, i en Arabisk Koran, för människor som vet. 4. En bärare av goda nyheter, och en varnare. Trots det …

Sura 40: Förlåtare (Ghãfer)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. H.M.* *40:1 Initialerna “Hã Mîm” förekommer i Surorna 4046. Den totala förekomsten av bokstäverna “Hã” och “Mîm” i de sju surorna är 2147, eller 19×113 (Appendix 1). 2. Denna uppenbarelse av skriften är från GUD, den Allsmäktige, den Allvetande. 3. Förlåtare av synder, accepterare av ånger, …

Sura 39: Massorna (Al-Zumar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Detta är en uppenbarelse av skriften, från GUD, den Allsmäktige, den Vise. 2. Vi sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt; du ska dyrka GUD, och ägna din religion till endast Honom. Idoler Som Medlare: En Vanlig Myt 3. Religionen ska absolut vara hängiven endast GUD. …

Sura 38: S (Saad)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. S.(Saad),* och Koranen som innehåller beviset.** *38:1 Denna initial (Saad) förekommer i surorna 7,19 & 38 total 152 gånger, 19×8 (Appendix 1). **38:1 Ordet “Zikr” preciseras i Koranen, och syftar klart och tydligt på Koranens mirakulösa matematiska kod. Se 15:6, 16:44, 21:2,24; 26:5; & 36:11,69. 2. …

Sura 36: Y.S.(Ya Sîn)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Y.S.* (Yã Sîn) *36:1 Se Appendix 1 för den detaljerade förklaringen av dessa initialer. 2. Och Koranen som är full av visdom. 3. Med all säkerhet, är du (Rashad) en av budbärarna.* *36:3 Se Appendix 2 & 26 för det obestridliga fysiska beviset. 4. På en …

Sura 35: Initierare (Fater)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Prisad vare GUD, Den Som Initierat himmlarna och jorden, och som utnämnde änglarna till att vara budbärare med vingar – två, tre, och fyra (vingar). Han utökar skapelsen som Han vill. GUD är Allsmäktig. 2. När GUD öser nåd över människorna kan ingen kraft stoppa det. …

Sura 34: Saba (Saba’)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. Prisad vare GUD – som äger allting i himmlarna och på jorden; all lovprisning tillhör Honom i Livet Efter Detta. Han är Den Visaste, den Medvetne. 2. Han är medveten om allt som försvinner ner i jorden, och allt som kommer upp ur den, och allt …

Sura 32: Prostrering (Al-Sajdah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. A.L.M.* *32:1 Betydelsen av dessa bokstäver ges i nästa vers: “Denna bok är, utan tvivel, en uppenbarelse från universums Herre.” Se Appendix 1 för alla detaljer. 2. Boken är, utan tvivel, en uppenbarelse från universums Herre. 3. De sa, “Han har hittat på den.” Sannerligen, detta …

Sura 31: Luqman (Luqman)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. A.L.M.* *31:1 Se Appendix 1 för den viktiga rollen av dessa initialer. 2. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna bok av visdom. 3. En ledstjärna och en nåd för de rättfärdiga. 4. Som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och vad gäller Livet Efter …

Sura 30: Romare (Al-Room)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. A.L.M.* *30:1 Se Appendix 1 för den detaljerade förklaringen till dessa tidigare mystiska initialer. 2. Romarna kommer säkerligen att besegras. 3. I det närmaste landet. Efter sin förlust, kommer de att resa sig igen och vinna. 4. Inom åtskilliga år. Sådant är GUDs beslut, både i …

Sura 29: Spindeln (Al’-Ankaboot)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. A.L.M.* *29:1 Se Appendix 1 för detaljerna rörande Koranens matematiska sammansättning, och betydelsen av dessa tidigare mystiska Koraniska Initialer. Testet är Obligatoriskt 2. Tror människorna att de kommer kunna säga, “Vi tror,” utan att testas? 3. Vi har testat de som kom före dem, för GUD …

Sura 28: Historia (Al-Qasas

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. T.S.M.* *28:1 Se Appendix 1 för detaljerna angående Koranens matematiska kod, och betydelsen eller vikten av dessa Koraniska Initialer. 2. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade bok. 3. Vi reciterar för er häri en del historia om Moses och Farao, sanningsenligt, till fördel för människor …

Sura 27: Myran (Al-Naml)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. T.S.* Dessa (bokstäver) utgör bevis på Koranen, en fulländad skrift. *27:1 Se Appendix 1 för betydelsen av dessa Koraniska initialer. 2. En ledstjärna och goda nyheter för de som tror. 3. Som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och vad gäller Livet Efter Detta …

Sura 24: Ljus (Al-Noor)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. En sura vi sänt ner, och fastställt som lag. I den har vi uppenbarat tydliga uppenbarelser, så att ni ska kunna ta er i akt. Äktenskapsbrott 2. Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra rapp vardera. Tveka inte av medömkan från att utföra GUDs lag, …

Sura 22: Vallfärd (Al-Hajj)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   1. O människor, ni ska vörda er Herre, för Timmens skalv är någonting fruktansvärt. 2. Dagen ni bevittnar den, kommer till och med en ammande moder att överge sitt barn, och en gravid kvinna abortera sitt foster. Ni kommer att se människorna vackla som om de vore …